IPM Certificering behaald

Afgelopen vrijdag ben ik geslaagd voor de Certicering IPM. IPM staat voor Integrated Pest Management.

Wat is Integrated Pest Management

IPM is een manier van werken voor plaagdierbeheersers, waarbij eerst weringsmaatregelen genomen worden en habitat management wordt uitgevoerd, alvorens overgegaan wordt op niet-chemische bestrijdingsmiddelen. Indien het beoogde resultaat nog niet behaald is, mag er beperkt, tijdelijk en doelgericht gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen. Op deze manier wordt er gewerkt aan een vermindering van het gebruik van de hoeveelheid toegepaste biociden voor een beter milieu en een gezondere werkomgeving. Vanaf 1 januari 2023 worden de regelgeving voor knaagdierbeheersing aangescherpt waarbij de plaagdierbeheerser dient te werken volgens het IPM principe.

IPM werkwijze

De IPM werkwijze bestaat uit 4 fases en start bij het monitoren van de huidige situatie. Breng in kaart wat er aan de hand is. Is er last en zo ja, hoeveel last? De volgende fase bestaat uit het nemen van preventieve maatregelen en habitat management. Hier kan alvast tijdens de monitoringsfase mee begonnen worden. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn er op het gebied van wering, zoals het blokkeren van de toegangswegen (gaten en kieren) voor knaagdieren. Ook het onaantrekkelijk maken van de omgeving voor knaagdieren om naar binnen te willen, valt onder habitat management. Mocht ondanks de eerder genoemde inspanningen er nog steeds last zijn, dan mag er overgegaan worden op bestrijding met niet-chemische middelen en pas als laatste fase mag er op beperkte en tijdelijke basis gebruik gemaakt worden van chemische bestrijding.

Kortom: IPM, Integrated Pest Management sluit volledig aan bij de aangescherpte regelgeving voor knaagdierbeheersing en draagt bij aan:
–          Het beperken van het gebruik van chemische middelen.
–          Het bevorderen van duurzame knaagdierbeheersing waarbij de nadruk ligt op preventie.
–          Het verbieden van toxische middelen tijdens monitoring.
–          IPM (Integrated Pest Management) moet de basis zijn van elk plan van aanpak

Schematische weergave IPM werkwijze:

Rentokil Nederland - IPM Piramide

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *